Fortrydelsesformular

Fortrydelsesformular

Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende.

 

Til:

Børsteringe.dk
Møddebro Parkvej 285
8355 Solbjerg

E-mail: info@Børsteringe.dk

– Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer (venligst skriv varenummer og varenavn):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

 

– Bestilt den                        ______________________________________________________

– Ordrenummer                ______________________________________________________

– Bestilt af (navn)              ______________________________________________________

– Bestillers adresse           ______________________________________________________

– Bestillers underskrift     ______________________________________________________